En
حانیه عباسلو

حانیه عباسلو

دانشیار

دکتری - علوم و مهندسی خاک

 • - دانشگاه محل فارغ التحصیلی: شیراز
 • - زمینه های کاری و علایق پژوهشی: 1- کانی شناسی، 2- ژئوتکنیک زیست محیطی، 3-مصالح سبز

زمینه های تدریس

 • کارشناسی
  • پروژه تخصصی
  • مبانی مکانیک خاک و آز
  • آز مکانیک خاک
  • آبهای زیرزمینی
  • ژنومورفولوژی_زمین شناسی مهندسی
  • زمین شناسی مهندسی
  • مقدمه ای بر علوم زیستی
  • پایان نامه
  • تحقیقات محلی
  • کارآموزی
  • مکانیک خاک
  • پروژه کارشناسی
  • اصول مهندسی و مدیریت پسماند
  • آز تکنولوژی بتن
 • کارشناسی ارشد
  • پایان نامه
  • سمینار
  • مبانی طراحی توسعه پایدار
  • اصول مهندسی و مدیریت پسماند
  • ژئوتکنیک زیست محیطی
  • مبانی انتشار و مدلسازی آلایندها
  • مدفن زباله
  • انرژی ومحیط زیست
  • انرژی بیو انرژی

سرپرستی پروژه ها و پایان نامه ها

 • نام دانشجو: امیر توانااملشی - عنوان پایان نامه: پیش‌بینی مقاومت فشاری و مقاومت کششی غیرمستقیم بتن پلاستیک با استفاده از روش‌های داده‌کاوی - مقطع: کارشناسی ارشد - سال: 1393
 • نام دانشجو: حجت هادی فرد - عنوان پایان نامه: پتانسیل واگرایی و تثبیت بیولوژیکی و شیمیایی خاک های رسی بنتونیت، سپیولایت و کائولین - مقطع: کارشناسی ارشد - سال: 1393
 • نام دانشجو: عبدالملک ساداتی - عنوان پایان نامه: پهنه بندی سیلاب با استفاده از مدل های WMS و HEC-RAS (مطالعه موردی رودخانه کارواندر-دامنبمپور حوزه هامون-جازموریان) - مقطع: دکتری تخصصی - سال: 1392
 • نام دانشجو: مصطفی حکیمی پارسا - عنوان پایان نامه: مدلسازی آزمایشگاهی و عددی رفتار جریان چگال در مخازن سدها - مقطع: کارشناسی ارشد - سال: 1392
 • نام دانشجو: سهراب عازمی - عنوان پایان نامه: دیوارهای آب بند بتن پلاستیکی در سدهای خاکی: با دیدگاه منابع کانی رس مناطق خشک - مقطع: کارشناسی ارشد - سال: 1392
 • نام دانشجو: سعیده غفران مکشوف - عنوان پایان نامه: تاثیر آلودگی، تثبیت و استخراج آرسنیک بر خصوصیات ژئوتکنیکی لاینر رسی ورمیکولایت - مقطع: کارشناسی ارشد - سال: 1395
 • نام دانشجو: پروانه پورعنقا - عنوان پایان نامه: تاثیر آلودگی، تثبیت و استخراج آرسنیک برخصوصیات ژئوتکنیکی لاینر رسی سپیولایت - مقطع: کارشناسی ارشد - سال: 1395
 • نام دانشجو: حامد بهراسمانی مهنی نژاد - عنوان پایان نامه: حذف فلزات سنگین توسط کامپوزیت Diatomite CuFe2O4/ و Spiolite CuFe2O4/ از محیط¬های آبی - مقطع: کارشناسی ارشد - سال: 1394
 • نام دانشجو: سمیرا نورمندی پور - عنوان پایان نامه: خصوصیات ژئوتکنیکی رس ورمیکولایت و کاربرد آن به عنوان مصالح مهندسی - مقطع: کارشناسی ارشد - سال: 1395
 • نام دانشجو: افسانه حاج ابراهیمی - عنوان پایان نامه: خصوصیات ژئوتکنیکی رس میکا و کاربرد آن به عنوان مصالح مهندسی - مقطع: کارشناسی ارشد - سال: 1395
 • نام دانشجو: هاتف سیف الهی - عنوان پایان نامه: طراحی مدارس سبز روستایی معاصر با استفاده از نخل خرما و مصالح بوم¬آورد - مقطع: کارشناسی ارشد - سال: 1394
 • نام دانشجو: حامد سالاری - عنوان پایان نامه: بهینه سازی جنس و ابعاد خشت در جهت بهینه عایق حرارتی - مقطع: کارشناسی ارشد - سال: 1394
 • نام دانشجو: محمد نجف ابادی پور - عنوان پایان نامه: سنتر نانوسلولز از کاعذ باطله و کاربرد آن در مصالح مهندسی تقویت شده با الیاف - مقطع: کارشناسی ارشد - سال: 1397
 • نام دانشجو: مروارید مهرابی ماهانی - عنوان پایان نامه: خصوصیات و نرخ تولید سیلیکا ژل ضایعات کشاورزی طی واکنش احتراق و پیرولیز - مقطع: کارشناسی ارشد - سال: 1396
 • نام دانشجو: محمد امیری خراسانی - عنوان پایان نامه: منشایابی و فرونشست زمانی و مکانی آلاینده های فلزسنگین و ذرات گرد وغبار درهوای منطقه شهری سیرجان - مقطع: کارشناسی ارشد - سال: 1396
 • نام دانشجو: سیمین تقی زاده - عنوان پایان نامه: محاسبه عددی نرخ پخش و پراکنش گاز آلاینده CO در فرآیند تولید SiC - مقطع: کارشناسی ارشد - سال: 1397
 • نام دانشجو: سعید دادکانی - عنوان پایان نامه: تثبیت بیولوژیکی خاک شور کویر نمک سیرجان جهت استفاده به عنوان بستر روسازی - مقطع: کارشناسی ارشد - سال: 1396
 • نام دانشجو: الهام شاهی - عنوان پایان نامه: تبدیل سبز پسماند جامد شهری به کمپوست و مواد سوختی (مطالعه موردی: شهر سیرجان) - مقطع: کارشناسی ارشد - سال: 1396
 • نام دانشجو: معصومه محمودی میمند - عنوان پایان نامه: Leaching of un-stabilized and stabilized overburden soils and iron ore mine tailings of Gol-Gohar mine .آبشویی خاک روباره و باطله ی سنگ آهن معدن گل گهر در حالت تثبیت نشده و تثبیت شده - مقطع: کارشناسی ارشد - سال: 1398
 • نام دانشجو: الناز زنگی آبادی - عنوان پایان نامه: تولید خشت رسی ساخته شده با پودر سیلیکات سدیم ماسه سیلیکاتی برای فعال سازی قلیایی ملات های ضایعات صنعتی و کشاورزی - مقطع: کارشناسی ارشد - سال: 1397

مقالات ژورنالی

 • Analysis of Chloride diffusivity in green concrete based on Fick’s second law
 • Anionic contamination and its stabilization on the strength and plastic features of clay soils (vermiculite and sepiolite)
 • Batch and Column Studies on Nickle and Cadmium Removal Using Iranian Clay-based Geopolymer
 • Effect of cations and anions on flocculation of dispersive clayey soils
 • Extractive Treatment of Arsenic Contaminated Clay Soils Vermiculite)
 • Isothermal gasification kinetics of char from municipal solid waste ingredients using the thermo-gravimetric analysis
 • Phytoremediation potential of heavy metals by two native p asture p lants (Eucalyptus g randis and a ilanthus a ltissima) a ssisted with AMF and f ibrous m inerals in c ontaminated m ining r egion s
 • RADON GAS DIFFUSION COEFFICIENT IN MOISTURIZED SOIL SAMPLES
 • Rehabilitation of iron ore mine soil contaminated with heavy metals using rosemary phytoremediation assisted Mychorizal Arbuscular Fungi bioaugmentation and fibrous clay minerals immobilization
 • Synthesis, characterization and evaluation of biochar from agricultural waste biomass for use in building materials
 • The compatibility of bentonite/sepiolite plastic concrete cut-off wall
 • ارائه مدل پیش‌بینی پارامترهای تراکم بستر رسی تثبیت‌شده با باطله سنگ‌آهن و سیمان با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)
 • تولید کمپوست از پسماند جامد شهری در راستای توسعه پایدار )مطالعه موردی: شهر سیرجان(
 • حذف نیکل و کادمیوم توسط جاذبهای دیاتومیت، سیلت، ساقه آفتابگردان و سیمان (اجزاء تشکیل دهنده بتن سبز)
 • سنتز بتن سبز مقاوم در محیط‌های اسیدی با استفاده از بیوچار بقایای کشاورزی
 • سنتز سبز نانو کامپوزیت منگنز/سپیولیت و کارایی آن در حذف نیکل از محلولهای آبی
 • محاسبه عددی نرخ انتشار گاز آلاینده CO در فرآیند سنتز SiC
 • ﺍﺛﺮ ﺭﺱﻫﺎ ﻓﻴﺒﺮ ﻭ ﺍﻣﻼﺡ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺘﻲﻫﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺧﺎﮎﻫﺎ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺧﺸﮏ

مقالات کنفرانسی

 • Investigation of mineralogy and geo-pedological conditions on the distributions of selected major elements in arid soils
 • آنالیز کربوهیدرات های حاصل ازپیرولیز پسماند
 • ارزیابی مقاومت فشاری آجر سیلیکاتی ساخته شده با استفاده از رس میکا
 • ارزیابی مقاومت فشاری آجرژئوپلیمری ساخته شده با استفاده از رس ورمیکولایت
 • استفاده از ضایعات درخت نخل خرما در تولید بتن سبز
 • بررسی آبشویی باطله های تثبیت‌شده سنگ آهن با سیمان به‌عنوان مصالح راه سازی
 • بررسی تشکیل و ترکیب ساختاری رس پالیگورسکایت در محیط های رسوبی جنوب ایران
 • بررسی خصوصیات مقاومتی چوب نخل خرما
 • بررسی شرایط ژئوپدولوژیک بر غلظت و توزیع برخی عناصر اصلی در خاکهای خشک (استان هرمزگان)
 • بررسی پارامترهای مقاومتی بتن خودمتراکم حاوی باطله معدن آهن گل گهر سیرجان
 • بررسی کارآیی ترکیبات معدنی و ضایعات گیاهی بر مقاومت بتن سبز
 • بهسازی خاک رس سرخه استان کرمان با استفاده از باطله سنگ‌آهن
 • تأثیر رطوبت تراکم بر مقاومت فشاری خاک رس تثبیت شده با آهک و باطله سنگ آهن
 • تاثیر بیوچار ضایعات کشاورزی بر خصوصیات بتن
 • تثبیت بیولوژیکی باطله سنگ آهن معدن گل گهر سیرجان
 • تثبیت بیولوژیکی باطله سنگ‌آهن معدن گل‌گهر سیرجان
 • تثبیت خاک رس سرخه استان کرمان با استفاده از سیمان پرتلند
 • تخمین غلظت عناصر اصلی و کمیاب با استفاده از تکنیک داده کاوی خوشه بندی
 • تست smh
 • تولید کربن سیاه از ضایعات پلاستیکی و پسماند های صنعتی با استفاده از فرایند کراکینگ کاتالیستی و تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن
 • خصوصیات مکانیکی و زیست محیطی باطله های سنگ آهن-معدن گل گهر سیرجان
 • عیار سازی ماده معدنی آهن هماتیتی به روش احیاء و بررسی خصوصیات آن
 • پودر جامد معدنی جهت احیاء آنی و تولید فلزات مس، روی و سرب

کتاب ها

 • تست - نوع: تصنیف - وضعیت: بررسی اولیه - سال: 2017
 • آزمایش‌های ژئوتکنیک، قیر، آسفالت و بتن - نوع: تدوین و گردآوری - وضعیت: چاپ شده - سال: 2021

طرح های پژوهشی

نام فارسی نام انگلیسی

برنامه هفتگی

روز 7:30-9:30 9:30-11:30 11:30-13:30 14-16 16-18 18-20
شنبه سمینار (E11)
یکشنبه آز تکنولوژی بتن () آز تکنولوژی بتن (آز بتن) مبانی طراحی توسعه پایدار (E16)
دوشنبه زمین شناسی مهندسی (E13) انرژی بیو انرژی ()
سه شنبه زمین شناسی مهندسی (N12) مبانی طراحی توسعه پایدار (C22)
چهارشنبه