نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ریاست دانشکده

ریاست دانشکده


ریاست دانشکده

 

 

مدیر گروه: دکتر سمیه بختیاری

تلفن: 41522095

 

کارشناس گروه: خانم عتیقی

تلفن: 41522056